Tekstvak: Kampioenen 2021

 †††††††††  ††††††††† kleurkanaries†††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.002.001†††† Kleurkanarie Lipochroom wit††††††  †††††††††  †††††††††

1†††††††† EK††††† Ad Swinkels† 91††††††  ††††††††† Goud

2†††††††† EK††††† Ad Swinkels† 90††††††  †††††††††

3†††††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 88††††††  †††††††††

4†††††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 88††††††  †††††††††

5†††††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 89††††††  †††††††††

6†††††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 89†††††† 5†††††††† 359

7†††††††† stel†††† Sjaak Verbree†††††††† 91††††††  †††††††††

8†††††††† stel†††† Sjaak Verbree†††††††† 90†††††† 181††††

 ††††††††† 2.005.001†††† Kleurkanarie Lipochroom geel intensief†††††††††  †††††††††  †††††††††

9†††††††† EK††††† Ad Swinkels† 90††††††  †††††††††

10†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 88††††††  †††††††††

11†††††† EK††††† Ad Swinkels† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.005.003†††† Kleurkanarie Lipochroom geel intensief witte pennen††††††††  ††††††††††  †††††††††

12†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 88††††††  †††††††††

13†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.009.001†††† Kleurkanarie Lipochroom geel schimmel†††††††  †††††††††  †††††††††

14†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 87††††††  †††††††††

15†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.009.003†††† Kleurkanarie Lipochroom geel schimmel witte pennen††††††  ††††††††††  †††††††††

16†††††† EK††††† Martin van den Bosch†††††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.013.001†††† Kleurkanarie Lipochroom geel mozaiek type 1††††††††  †††††††††  ††††††††††

17†††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 93††††††  †††††††††

18†††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 90††††††  †††††††††

19†††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 91††††††  †††††††††

20†††††† stam†† Sjaak Verbree†††††††† 90†††††† 3†††††††† 367† Goud stam

21†††††† EK††††† Sjaak Verbree†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

22†††††† EK††††† Sjaak Verbree†††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.017.001†††† Kleurkanarie Lipochroom rood intensief††††††††  †††††††††  †††††††††

23†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 92††††††  ††††††††† Goud

24†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 91††††††  †††††††††

25†††††† stel†††† Jan Menke††† 93††††††  †††††††††

26†††††† stel†††† Jan Menke††† 92†††††† 185†††† Kampioen stel

 ††††††††† 2.021.001†††† Kleurkanarie Lipochroom rood schimmel†††††††  †††††††††  †††††††††

27†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 88††††††  †††††††††

28†††††† stel†††† Peter van Eeuwijk†† 92††††††  †††††††††

29†††††† stel†††† Peter van Eeuwijk†† 92†††††† 184†††† Goud stel + BM

30†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 90††††††  †††††††††

31†††††† EK††††† Jan Menke††† 89††††††  †††††††††

32†††††† stel†††† Jan Menke††† 91††††††  †††††††††

33†††††† stel†††† Jan Menke††† 92†††††† 183††††

 ††††††††† 2.025.001†††† Kleurkanarie Lipochroom rood mozaiek type 1††††††††  †††††††††  ††††††††††

34†††††† stel†††† Gerard Hageman††† 90††††††  †††††††††

35†††††† stel†††† Gerard Hageman††† 91†††††† 181††††

36†††††† EK††††† Gerard Hageman††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.035.001†††† Kleurkanarie Melanine zwart geel mozaiek type 1†††  †††††††††  ††††††††††

37†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.041.001†††† Kleurkanarie Melanine zwart rood mozaiek type 1†††  †††††††††  ††††††††††

38†††††† Absent††††††††† Gerard Hageman††† x†††††††† x††††††††

39†††††† stel†††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 91††††††  †††††††††

40†††††† stel†††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 90†††††† 181††††

41†††††† EK††††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud + BM

 ††††††††† 2.042.001†††† Kleurkanarie Melanine zwart rood mozaiek type 2†††  †††††††††  ††††††††††

42†††††† Absent††††††††† Gerard Hageman††† x†††††††† x††††††††

43†††††† EK††††† Gerard Hageman††† 88††††††  †††††††††

44†††††† stel†††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 90††††††  †††††††††

45†††††† stel†††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 89†††††† 179††††

46†††††† EK††††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 90††††††  †††††††††

47†††††† EK††††† Loek van den Berg† 90††††††  †††††††††

48†††††† EK††††† Loek van den Berg† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.034.001†††† Melanine zwart rood intensief††††  †††††††††  †††††††††

49†††††† EK††††† Gerard Hageman††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.061.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat rood intensief†††  †††††††††  †††††††††

50†††††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 91††††††  †††††††††

51†††††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 89†††††† 180††††

52†††††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

53†††††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 90†††††† 179††††

54†††††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.061.002†††† Melanine agaat roodivoor intensief††††††  †††††††††  †††††††††

55†††††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.061.003†††† Melanine agaat rood schimmel††  †††††††††  †††††††††

56†††††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

57 EK††† Jan van Wageningen††††††† 90††††††  

 ††††††††† 2.061.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat rood intensief†††  †††††††††  †††††††††

58†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 89††††††  †††††††††

59†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 90††††††  †††††††††

60†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 89††††††  †††††††††

61†††††† EK††††† Peter van Eeuwijk†† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.063.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat geel mozaiek type 1†††  †††††††††  ††††††††††

62†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 90††††††  †††††††††

63†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 90††††††  †††††††††

64†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 90††††††  †††††††††

65†††††† EK††††† Henk van Esch†††††† 89††††††  †††††††††

66†††††† stel†††† Henk van Esch†††††† 91††††††  †††††††††

67†††††† stel†††† Henk van Esch†††††† 90†††††† 181††††

 ††††††††† 2.065.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat geel mozaiek type 2†††  †††††††††  ††††††††††

68†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 90††††††  †††††††††

69†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 89††††††  †††††††††

70†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 90††††††  †††††††††

71†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 90††††††  †††††††††

72†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 90††††††  †††††††††

73†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 89††††††  †††††††††

74†††††† stel†††† Henk van Esch†††††† 90††††††  †††††††††

75†††††† stel†††† Henk van Esch†††††† 89†††††† 179††††

76†††††† EK††††† Henk van Esch†††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.067.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat rood mozaiek type 1††  †††††††††  ††††††††††

77†††††† EK††††† Loek van den Berg† 91††††††  ††††††††† Goud

78†††††† EK††††† Loek van den Berg† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.069.001†††† Kleurkanarie Melanine agaat rood mozaiek type 2††  †††††††††  ††††††††††

79†††††† EK††††† Loek van den Berg† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.069.002†††† Kleurkanarie Melanine agaat roodivoor mozaiek type 2†††††  ††††††††††  †††††††††

80†††††† EK††††† Gerard Hageman††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.071.002†††† Kleurkanarie Melanine isabel wit†††††††††  †††††††††  †††††††††

81†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 92††††††  ††††††††† Goud

82†††††† Absent††††††††† Henk van hout††††††† x†††††††† x††††††††

83†††††† Absent††††††††† Henk van hout††††††† x†††††††† x††††††††

84†††††† Absent††††††††† Henk van hout††††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 2.073.001†††† Kleurkanarie Melanine isabel geel intensief†††  †††††††††  †††††††††

85†††††† Absent††††††††† Thom van Wetten†† x†††††††† x††††††††

86†††††† Absent††††††††† Henk van hout††††††† x†††††††† x††††††††

87†††††† Absent††††††††† Henk van hout††††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 2.075.001†††† Kleurkanarie Melanine isabel rood intensief†††  †††††††††  †††††††††

88†††††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 90††††††  †††††††††

89†††††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.075.003†††† Kleurkanarie Melanine isabel rood schimmel†  †††††††††  †††††††††

90†††††† stel†††† Stan Dielissen†††††††† 90††††††  †††††††††

91†††††† stel†††† Stan Dielissen†††††††† 89†††††† 179††††

92†††††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 88††††††  †††††††††

93†††††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.077.001†††† Kleurkanarie Melanine isabel geel mozaiek type 1††  †††††††††  ††††††††††

94†††††† EK††††† Frank Elders†††††††††† 89††††††  †††††††††

95†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.079.001†††† Kleurkanarie Melanine isabel geel mozaiek type 2††  †††††††††  ††††††††††

96†††††† EK††††† Thom van Wetten††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.119.001†††† Kleurkanarie Melanine agaatpastel geel mozaiek type 1†††  ††††††††††  †††††††††

97†††††† stam†† Thom van Wetten††† 91††††††  †††††††††

98†††††† stam†† Thom van Wetten††† 92††††††  †††††††††

99†††††† stam†† Thom van Wetten††† 91††††††  †††††††††

100†††† stam†† Thom van Wetten††† 92†††††† 5†††††††† 371†† Goud stam

 ††††††††† 2.121.001†††† Kleurkanarie Melanine agaatpastel geel mozaiek type 2†††  ††††††††††  †††††††††

101†††† EK††††† Thom van Wetten††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 2.131.001†††† Kleurkanarie Melanine isabelpastel geel mozaiek type 1†††  ††††††††††  †††††††††

102†††† EK††††† Thom van Wetten††† 90††††††  †††††††††

103†††† EK††††† Thom van Wetten††† 93††††††  ††††††††† Goud + BM

104†††† EK††††† Thom van Wetten††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.143.001†††† Kleurkanarie Melanine zwart grijsvleugel rood intensief†††††  ††††††††††  †††††††††

105†††† Absent††††††††† Gerard Hageman††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 2.146.001†††† Kleurkanarie Melanine zwart grijsvleugel rood mozaiek type 1†  †††††††††  †††††††††

106†††† EK††††† Gerard Hageman††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.155.001†††† Kleurkanarie Melanine zwartjaspis rood intensief††††  †††††††††  ††††††††††

107†††† Absent††††††††† Gerard Hageman††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 2.161.001†††† Kleurkanarie Melanine zwartjaspis rood mozaiek type 1††††  ††††††††††  †††††††††

108†††† stel†††† Gerard Hageman††† 89††††††  †††††††††

109†††† stel†††† Gerard Hageman††† 88††††††  †††††††††

110†††† EK††††† Gerard Hageman††† 89††††††  †††††††††

111†††† EK††††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 89††††††  †††††††††

112 EK††† Dick† Ammerdorffer††††††††† 89††††††  

 ††††††††† 2.161.003†††† Kleurkanarie Melanine zwartjaspis rood mozaiek type 2††††  ††††††††††  †††††††††

113†††† EK††††† Gerard Hageman††† 92††††††  †††††††††

114†††† EK††††† Gerard Hageman††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 2

 ††††††††† 2.227.001†††† Kleurkanarie Melanine agaatopaal geel mozaiek type 1††††  ††††††††††  †††††††††

115†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 89††††††  †††††††††

116†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 87††††††  †††††††††

117†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.229.001†††† Kleurkanarie Melanine agaatopaal geel mozaiek type 2††††  ††††††††††  †††††††††

118†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 90††††††  †††††††††

119†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 89††††††  †††††††††

120†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.339.001†††† Kleurkanarie Melanine agaattopaas rood mozaiek type 1††  ††††††††††  †††††††††

121†††† EK††††† Loek van den Berg† 92††††††  ††††††††† Goud + BM

 ††††††††† 2.341.001†††† Kleurkanarie Melanine agaattopaas rood mozaiek type 2††  ††††††††††  †††††††††

122†††† EK††††† Loek van den Berg† 91††††††  ††††††††† Goud

123†††† EK††††† Loek van den Berg† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.387.001†††† Kleurkanarie Melanine agaateumo geel intensief††††  †††††††††  ††††††††††

124†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 2.387.003†††† Kleurkanarie Melanine agaateumo geel schimmel†††  †††††††††  ††††††††††

125†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 86††††††  †††††††††

 †††††††††  ††††††††† Postuurkanaries†††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.135.002†††† Postuurkanarie Rheinlander gekuifd geel lipochroom schimmel†††††  †††††††††  †††††††††

126†††† EK††††† Marc Verrijt†† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.181.001†††† Postuurkanarie Raza Espanol lipochroom intensief†  †††††††††  ††††††††††

127†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 89††††††  †††††††††

128†††† EK††††† Marc Verrijt†† 88††††††  †††††††††

129†††† EK††††† Marc Verrijt†† 88††††††  †††††††††

130†††† EK††††† Marc Verrijt†† 89††††††  †††††††††

131†††† EK††††† Loek van den Berg† NG†††††  †††††††††

132†††† EK††††† Loek van den Berg† 88††††††  †††††††††

133†††† EK††††† Loek van den Berg† NG†††††  †††††††††

134†††† EK††††† Loek van den Berg† NG†††††  †††††††††

 ††††††††† 4.181.002†††† Postuurkanarie Raza Espanol lipochroom schimmel†††††††††  ††††††††††  †††††††††

135†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.183.001†††† Postuurkanarie Raza Espanol melanine intensief††††  †††††††††  ††††††††††

136†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

137†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

138†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 89††††††  †††††††††

139†††† OK††††† Leo Damstra†††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.183.002†††† Postuurkanarie Raza Espanol melanine schimmel††  †††††††††  ††††††††††

140†††† Absent††††††††† Marc Verrijt†† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 4.185.001†††† Postuurkanarie Raza Espanol bont intensief†  †††††††††  †††††††††

141†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud + BM

142†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 91††††††  †††††††††

143†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.185.002†††† Postuurkanarie Raza Espanol bont schimmel†††††††††  †††††††††  ††††††††††

144†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

145†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 88††††††  †††††††††

146†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 88††††††  †††††††††

147†††† OK††††† Leo Damstra†††††††††† NG†††††  †††††††††

 ††††††††† 4.187.001†††† Postuurkanarie Raza Espanol alle witfactorigen††††††  †††††††††  ††††††††††

148†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 89††††††  †††††††††

149†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

150†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

151†††† EK††††† Marc Verrijt†† 88††††††  †††††††††

152†††† EK††††† Marc Verrijt†† 89††††††  †††††††††

153†††† EK††††† Marc Verrijt†† 89††††††  †††††††††

154†††† EK††††† Sam Boeren† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.193.001†††† Postuurkanarie Border bont intensief†††  †††††††††  †††††††††

155†††† EK††††† Frans Caris†† 90††††††  †††††††††

156†††† EK††††† Frans Caris†† 90††††††  †††††††††

157†††† EK††††† Frans Caris†† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.193.002†††† Postuurkanarie Border bont schimmel†  †††††††††  †††††††††

158†††† EK††††† Frans Caris†† 89††††††  †††††††††

159†††† EK††††† Frans Caris†† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.213.001†††† Postuurkanarie Irish Fancy lipochroom intensief††††††  †††††††††  ††††††††††

160†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 88††††††  †††††††††

161†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.213.002†††† Postuurkanarie Irish Fancy lipochroom schimmel††††  †††††††††  ††††††††††

162†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

163†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.215.001†††† Postuurkanarie Irish Fancy melanine intensief††††††††  †††††††††  ††††††††††

164†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.215.002†††† Postuurkanarie Irish Fancy melanine schimmel†††††††  †††††††††  ††††††††††

165†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 93††††††  ††††††††† Kampioen Gr 4

166†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 88††††††  †††††††††

††††††††††

 ††††††††† 4.217.001†††† Postuurkanarie Irish Fancy bont intensief††††††  †††††††††  †††††††††

167†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 89††††††  †††††††††

168†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 4.219.001†††† Postuurkanarie Irish Fancy alle witfactorigen†  †††††††††  †††††††††

169†††† EK††††† Andrew Webb†††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.221.002†††† Postuurkanarie Gloster Consort lipochroom schimmel††††††  ††††††††††  †††††††††

170†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 91††††††  Goud

 ††††††††† 4.225.002†††† Postuurkanarie Gloster Consort bont schimmel†††††††  †††††††††  ††††††††††

171†††† EK††††† Ad Sneijers†† 90††††††  †††††††††

172†††† EK††††† Ad Sneijers†† 90††††††  †††††††††

173†††† EK††††† Ad Sneijers†† 89††††††  †††††††††

174†††† EK††††† Ad Sneijers†† 89††††††  †††††††††

175†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† NG†††††  †††††††††

176†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 88††††††  †††††††††

177†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 88††††††  †††††††††

178†††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 90††††††  †††††††††

179†††† stel†††† Jan van Wageningen††††††† 87†††††† 177††††

180†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 88††††††  †††††††††

181†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 88††††††  †††††††††

182†††† EK††††† Mari van Esch†††††††† 89††††††  †††††††††

183†††† EK jeugd†††††† Sam Boeren† 89††††††  †††††††††

184†††† EK jeugd†††††† Sam Boeren† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.227.001†††† Postuurkanarie Gloster Consort alle witfactorigen†††  †††††††††  ††††††††††

185†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

186†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.231.002†††† Postuurkanarie Gloster Corona melanine schimmel  †††††††††  ††††††††††

187†††† EK††††† Ad Sneijers†† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 4.233.002†††† Postuurkanarie Gloster Corona bont schimmel†††††††  †††††††††  ††††††††††

188†††† OK††††† Chris Boeren††††††††† 90††††††  †††††††††

189†††† EK††††† Chris Boeren††††††††† 89††††††  †††††††††

190†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

191†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 91††††††  †††††††††

192†††† EK††††† Jan van Wageningen††††††† 89††††††  †††††††††

193†††† EK††††† Sam Boeren† 92††††††  ††††††††† Kampioen jeugd

 ††††††††† 4.235.001†††† Postuurkanarie Gloster Corona alle witfactorigen††††  †††††††††  ††††††††††

194†††† EK jeugd†††††† Sam Boeren† 88††††††  †††††††††

195†††† EK jeugd†††††† Sam Boeren† 88††††††  †††††††††

 †††††††††  ††††††††† Zebravinken†††††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.001.001†††† Zebravink grijs man†††††††††  †††††††††  †††††††††

196†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 88††††††  †††††††††

197†††† EK††††† John Rulo†††† 90††††††  †††††††††

198†††† EK††††† John Rulo†††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 5

199†††† EK††††† John Rulo†††† 90††††††  †††††††††

200†††† EK††††† John Rulo†††† 87††††††  †††††††††

201†††† EK††††† John Rulo†††† 89††††††  †††††††††

202†††† EK††††† John Rulo†††† 88††††††  †††††††††

203†††† EK††††† John Rulo†††† 88††††††  †††††††††

204†††† EK††††† John Rulo†††† 88††††††  †††††††††

205†††† EK††††† John Rulo†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.001.002†††† Zebravink grijs pop  †††††††††  †††††††††

206†††† EK††††† John Rulo†††† 90††††††  †††††††††

207†††† EK††††† John Rulo†††† 89††††††  †††††††††

208†††† EK††††† John Rulo†††† 88††††††  †††††††††

209†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.003.001†††† Zebravink bleekrug grijs man†††††  †††††††††  †††††††††

210†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.009.001†††† Zebravink wit†††††††††  †††††††††  †††††††††

211†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 91††††††  †††††††††

212†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 88†††††† 179††††

213†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

214†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.003.001†††† Zebravink bleekrug grijs man†††††  †††††††††  †††††††††

215†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 89††††††  †††††††††

216†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.003.002†††† Zebravink bleekrug grijs pop††††††  †††††††††  †††††††††

217†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 87††††††  †††††††††

218†††† EK††††† John Rulo†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.005.001†††† Zebravink masker grijs man†††††††  †††††††††  †††††††††

219†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.009.001†††† Zebravink wit†††††††††  †††††††††  †††††††††

220†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 89††††††  †††††††††

221†††† OK††††† Guido Bouchťe†††††† 90††††††  †††††††††

222†††† stam†† Jos van Kemenade†††††††††† 91††††††  †††††††††

223†††† stam†† Jos van Kemenade†††††††††† 90††††††  †††††††††

224†††† stam†† Jos van Kemenade†††††††††† 90††††††  †††††††††

225 stam††††††††† Jos van Kemenade†††††††††† 87†††††† 2†††††††† 360

 ††††††††† 5.010.019†††† Zebravink bont blackface grijs man††††††  †††††††††  †††††††††

226†††† Absent††††††††† Guido Bouchťe†††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 5.020.001†††† Zebravink zwartborst grijs man††  †††††††††  †††††††††

227†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 90††††††  †††††††††

228†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 5.020.004†††† Zebravink zwartborst bruin pop††  †††††††††  †††††††††

229†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.020.011†††† Zebravink zwartborst masker bruin man††††††††  †††††††††  †††††††††

230†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 89††††††  †††††††††

231†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.020.012†††† Zebravink zwartborst masker bruin pop†††††††††  †††††††††  †††††††††

232†††† stel†††† Theo† van den Eijnde††††††† 87††††††  †††††††††

233†††† stel†††† Theo† van den Eijnde††††††† 89†††††† 176††††

 ††††††††† 5.020.020†††† Zebravink zwartborst witborst grijs man†††††††††  †††††††††  †††††††††

234†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.022.001†††† Zebravink blackface grijs man††††  †††††††††  †††††††††

235†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 87††††††  †††††††††

236†††† EK††††† Theo† van den Eijnde††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.027.003†††† Zebravink pastel bruin man†††††††  †††††††††  †††††††††

237†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 5.027.027†††† Zebravink pastel blackface grijs pop††††  †††††††††  †††††††††

238†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 5.031.006†††† Zebravink witborst bleekrug grijs pop†††  †††††††††  †††††††††

239†††† stel†††† Theo† van den Eijnde††††††† 89††††††  †††††††††

240†††† stel†††† Theo† van den Eijnde††††††† 89†††††† 178††††

 ††††††††† 5.032.003†††† Zebravink isabel bruin man††††††††  †††††††††  †††††††††

241†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 5.036.001†††† Zebravink geelsnavel grijs man††  †††††††††  †††††††††

242†††† stel†††† Ties Sanders††††††††† 89††††††  †††††††††

243†††† stel†††† Ties Sanders††††††††† 88†††††† 177††††

244†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 †††††††††  ††††††††† Tropen††††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 7.002.001†††† Zilverbek bruin†††††††  †††††††††  †††††††††

245†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 90††††††  †††††††††

246†††† OK††††† Leo Damstra†††††††††† 90††††††  †††††††††

247†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 92††††††  ††††††††† Kampioen gr 7

 ††††††††† 7.002.005†††† Zilverbek opaal††††††  †††††††††  †††††††††

248†††† EK††††† Ties Sanders††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 7.002.007†††† Zilverbek SL ino†††††  †††††††††  †††††††††

249†††† Absent††††††††† Leo Damstra†††††††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 7.006.001†††† Zilverbek donkerbuik bruin†††††††††  †††††††††  †††††††††

250†††† EK††††† Leo Damstra†††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 8.001.001†††† Rijstvogel wildkleur (Cites lijst B)†††††††††  †††††††††  †††††††††

251†††† EK††††† Ed de Moor†† 89††††††  †††††††††

252†††† EK††††† Ed de Moor†† 90††††††  †††††††††

253†††† EK††††† Ed de Moor†† 91††††††  ††††††††† Goud

254†††† EK††††† Ed de Moor†† 91††††††  †††††††††

255†††† EK††††† Ed de Moor†† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 8.002.004†††† Rijstvogel mokkabruin††††††  †††††††††  †††††††††

256†††† EK††††† Ed de Moor†† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 8.002.006†††† Rijstvogel opaal†††††  †††††††††  †††††††††

257†††† EK††††† Ed de Moor†† 92††††††  ††††††††† Kampioen gr 8

 †††††††††  ††††††††† Gouldamandine††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.001.001†††† Gouldamadine zwartkop groen paarsborst man††††††  †††††††††  ††††††††††

258†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 92††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.001.002†††† Gouldamadine zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man†††  †††††††††  †††††††††

259†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.001.003†††† Gouldamadine zwartkop groen paarsborst alle snavelkleuren pop††  †††††††††  †††††††††

260†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 93††††††  ††††††††† Goud + BM

261†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 90††††††  †††††††††

262†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.002.001†††† Gouldamadine roodkop groen† paarsborst man†††††††  †††††††††  ††††††††††

263†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 90††††††  †††††††††

264†††† stam†† Hennie Raats††††††††† 89††††††  †††††††††

265†††† stam†† Hennie Raats††††††††† 90††††††  †††††††††

266†††† stam†† Hennie Raats††††††††† 89††††††  †††††††††

267†††† stam†† Hennie Raats††††††††† 90†††††† 5†††††††† 363

268†††† stel†††† Hennie Raats††††††††† 92††††††  †††††††††

269†††† stel†††† Hennie Raats††††††††† 91†††††† 183†††† Kampioen stellen

270†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

271†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 91††††††  †††††††††

272†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  †††††††††

273†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 90†††††† 181††††

274†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.002.002†††† Gouldamadine roodkop groen paarsborst pop†††††††††  †††††††††  ††††††††††

275†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 89††††††  †††††††††

276†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.003.001†††† Gouldamadine oranjekop groen paarsborst man†††††  †††††††††  ††††††††††

277†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.004.001†††† Gouldamadine zwartkop groen witborst man†  †††††††††  †††††††††

278†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.004.002†††† Gouldamadine zwartkop groen witborst oranjesnavel man††††††††††  †††††††††  †††††††††

279†††† EK††††† Bart Dielissen†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.004.003†††† Gouldamadine zwartkop groen witborst alle snavelkleuren pop††††  †††††††††  †††††††††

280†††† EK††††† Bart Dielissen†††††††† 88††††††  †††††††††

281†††† EK††††† Bart Dielissen†††††††† 89††††††  †††††††††

282†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.004.005†††† Gouldamadine roodkop groen witborst man††  †††††††††  †††††††††

283†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 89††††††  †††††††††

284†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.004.006†††† Gouldamadine roodkop groen witborst pop†††  †††††††††  †††††††††

285†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 93††††††  ††††††††† Goud + BM

 ††††††††† 9.004.010†††† Gouldamadine oranjekop groen lilaborst man†††††††††  †††††††††  ††††††††††

286†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 93††††††  ††††††††† Goud

287†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.007.001†††† Gouldamadine zwartkop groen EF pastel paarsborst man†  ††††††††††  †††††††††

288†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.007.003†††† Gouldamadine zwartkop groen EF pastel paarsborst alle snavelkleuren pop††  †††††††††  †††††††††

289†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.008.006†††† Gouldamadine oranjekop groen EF pastel witborst man††††  ††††††††††  †††††††††

290†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.009.007†††† Gouldamadine oranjekop groen DF pastel paarsborst man††††††††††  †††††††††  †††††††††

291†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.010.003†††† Gouldamadine zwartkop geel paarsborst alle snavelkleuren pop††  †††††††††  †††††††††

292†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 93††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.010.004†††† Gouldamadine roodkop geel paarsborst man  †††††††††  †††††††††

293†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 95††††††  ††††††††† Kampioen gr 9 + BK + Lichtstadkampioen

 ††††††††† 9.011.006†††† Gouldamadine roodkop geel witborst man†††††  †††††††††  †††††††††† Kampioen gr 9 + BK + Lichtstadkampioen

294†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 9.011.009†††† Gouldamadine oranjekop geel witborst man††  †††††††††  †††††††††

295†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 9.014.001†††† Gouldamadine zwartkop blauw paarsborst man††††††  †††††††††  ††††††††††

296†††† EK††††† Hennie Raats††††††††† 93††††††  ††††††††† Goud

297†††† OK††††† Hennie Raats††††††††† 88††††††  †††††††††

298†††† stel†††† Henk Verberne†††††† 88††††††  †††††††††

299†††† stel†††† Henk Verberne†††††† 90†††††† 178††††

300†††† EK††††† Henk Verberne†††††† 91††††††  †††††††††

 †††††††††  ††††††††† Tropen††††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.001.001†† Gordelgrasvink wildkleur† (Cites lijst B)†††††††††  †††††††††  †††††††††

301†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.007.001†† Roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur †††††  †††††††††  †††††††††

302†††† EK††††† Monique Zweers†††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.010.001†† Maskeramadine wildkleur †††††††††  †††††††††  †††††††††

303†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 10

304†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.012.001†† Bichenow astrilde wildkleur †††††††  †††††††††  †††††††††

305†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 92††††††  ††††††††† Goud

306†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.018.001†† Diamantvink roodsnavel wildkleur †††††††  †††††††††  †††††††††

307†††† Absent††††††††† Guido Bouchťe†††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 10.021.001†† Binsenastrilde wildkleur man†††††  †††††††††  †††††††††

308†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 89††††††  †††††††††

309†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 92††††††  ††††††††† Goud

310†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 10.022.003†† Binsenastrilde pastel man†††††††††  †††††††††  †††††††††

311†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 90††††††  †††††††††

312†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 88††††††  †††††††††

313†††† Absent††††††††† Gerrie van Asten†††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 11.003.001†† Roodkoppapegaaiamadine wildkleur ††  †††††††††  †††††††††

314†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 89††††††  †††††††††

315†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 11

316†††† EK††††† Frans Caris†† 88††††††  †††††††††

317†††† EK††††† Frans Caris†† 90††††††  †††††††††

318†††† EK††††† Frans Caris†† 92††††††  ††††††††† Goud + BM

 ††††††††† 12.024.003†† Molukkenbronzeman wildkleur†††  †††††††††  †††††††††

319†††† EK††††† Ed de Moor†† 92††††††  ††††††††† Kampioen gr 12

320†††† EK††††† Ed de Moor†† 88††††††  †††††††††

321†††† EK††††† Ed de Moor†† 87††††††  †††††††††

322†††† EK††††† Ed de Moor†† 88††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.001.001†† Mexicaanse roodmus wildkleur man††††  †††††††††  †††††††††

323 EK††† Leo Damstra†††††††††† 88††††††

 ††††††††† 13.001.002†† Mexicaanse roodmus wildkleur pop†††††  †††††††††  †††††††††

324†††† EK††††† Guido Bouchťe†††††† 90††††††  †††††††††

325†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 89††††††  †††††††††

326†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 89†††††† 178††††

327†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

328†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.003.001†† Magellaansijs wildkleur man††††††  †††††††††  †††††††††

329†††† EK††††† Ed de Moor†† 87††††††  †††††††††

330†††† EK††††† Ed de Moor†† 91††††††  †††††††††

331†††† EK††††† Ed de Moor†† 92††††††  ††††††††† Goud

332†††† EK††††† Ed de Moor†† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.003.002†† Magellaansijs wildkleur pop†††††††  †††††††††  †††††††††

333†††† EK††††† Ed de Moor†† 91††††††  ††††††††† Goud

334†††† EK††††† Ed de Moor†† 90††††††  †††††††††

335†††† EK††††† Ed de Moor†† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.005.001†† Kapoetsensijs wildkleur man††††††  †††††††††  †††††††††

336†††† EK††††† Rudy Bouwdewijns† 92††††††  ††††††††† Goud + BM

 ††††††††† 13.010.001†† Bandvink oranjeband ††††††  †††††††††  †††††††††

337†††† EK††††† Rudy Bouwdewijns† 89††††††  †††††††††

338†††† EK††††† Rudy Bouwdewijns† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 13.012.003†† Groene tijgervink†††  †††††††††  †††††††††

339†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 89††††††  †††††††††

340†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 90††††††  †††††††††

341†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.016.009†† Vuurvink (senegal amarant)†††††††  †††††††††  †††††††††

342†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 92††††††  †††††††††

343†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 91††††††  †††††††††

344†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 13

345†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 92††††††  ††††††††† Goud

346†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 13.022.003†† St Helena fazantje†  †††††††††  †††††††††

347†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 91††††††  ††††††††† Goud

348†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 90††††††  †††††††††

349†††† EK††††† Gerrie van Asten†††† 89††††††  †††††††††

 †††††††††  ††††††††† Europees††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 14.004.006†† Putter x Kanarie (ook andersom)†††††††††  †††††††††  †††††††††

350†††† stel†††† Henk van Esch†††††† 90††††††  †††††††††

351†††† stel†††† Henk van Esch†††††† 91†††††† 181††††

352†††† EK††††† Henk van Esch†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 15.004.001†† Groenling man ††††††  †††††††††  †††††††††

353†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 90††††††  †††††††††

354†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 94††††††  ††††††††† Kampioen gr 15

 ††††††††† 15.005.001†† Kleine barmsijs m/p†††††††††  †††††††††  †††††††††

355†††† EK††††† John Rulo†††† 91††††††  ††††††††† Goud

356†††† EK††††† John Rulo†††† 90††††††  †††††††††

357†††† EK††††† John Rulo†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 15.018.015†† Zwarte roodstaart m/p††††††  †††††††††  †††††††††

358†††† OK††††† Gerrie van Asten†††† 92††††††  †††††††††

 ††††††††† 15.022††††††††† Zanglijster m/p†††††††  †††††††††  †††††††††

359†††† EK††††† Tinie Gevers†††††††††† 90††††††  †††††††††

360†††† EK††††† Tinie Gevers†††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 16.002.003†† Europese Groenling agaat man†  †††††††††  †††††††††

361†††† EK††††† Rudy Bouwdewijns† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 16.003††††††††† Kleine barmsijs agaat m/p†††††††††  †††††††††  †††††††††

362†††† EK††††† Frans Caris†† ††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 †††††††††  ††††††††† Troepen††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 17.003.003†† Senegal brilvogel ††  †††††††††  †††††††††

363†††† OK††††† Daan van Iersel†††††† 94††††††  ††††††††† Kampioen OK

 ††††††††† 17.009.002†† Japanse nachtegaal† ††††††  †††††††††  †††††††††

364†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  ††††††††† Goud

365†††† EK††††† Jo Kruis††††††† ††††††††† 86††††††  †††††††††

366†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 94††††††  ††††††††† Kampioen gr 17

367†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 90††††††  †††††††††

368†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 91†††††† 181††††

 ††††††††† 17.014.023†† Mandarijnspreeuw† †††††††††  †††††††††  †††††††††

369†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  †††††††††

370†††† stel†††† Daan van Iersel†††††† 92†††††† 183†††† Kampioen stellen

371†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  †††††††††

372†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 91††††††  †††††††††

373†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 93††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 17.014.060†† Spreeuw niet genoemde soorten†††††††††  †††††††††  †††††††††

374†††† EK††††† Daan van Iersel†††††† 92††††††  ††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††  †††††††††  ††††††††† Parkieten††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 18.004.002†† Standaard grasparkiet D blauw††  †††††††††  †††††††††

375†††† EK††††† Monique Zweers†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 18.006.002†† Standaard grasparkiet pallid†† D groen †††††††††  †††††††††  †††††††††

376†††† EK††††† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 18.006.004†† Standaard grasparkiet pallid† grijsgroen††††††††  †††††††††  †††††††††

377†††† EK††††† Monique Zweers†††† 91††††††  ††††††††† Goud

378†††† EK††††† Monique Zweers†††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 18.023.005†† Standaard grasparkiet DF spangle blauw††††††  †††††††††  †††††††††

379†††† EK††††† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 19.001.001†† Kleurgrasparkiet groen††††  †††††††††  †††††††††

380†††† stam†† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

381†††† stam†† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

382†††† stam†† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

383†††† stam†† Monique Zweers†††† 90†††††† 6†††††††† 366††† Goud stam

384†††† stel†††† Monique Zweers†††† 91††††††  †††††††††

385†††† stel†††† Monique Zweers†††† 91†††††† 182††††

386†††† EK††††† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

387†††† Absent††††††††† Monique Zweers†††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 19.002.001†† Kleurgrasparkiet D groen†  †††††††††  †††††††††

388†††† EK††††† Monique Zweers†††† 91††††††  ††††††††† Goud

389†††† Absent††††††††† Monique Zweers†††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 19.004.002†† Kleurgrasparkiet D blauw†  †††††††††  †††††††††

390†††† EK††††† Monique Zweers†††† 93††††††  ††††††††† Kampioen gr 19

 ††††††††† 19.004.005†† Kleurgrasparkiet violetblauw††††††  †††††††††  †††††††††

391†††† EK††††† Monique Zweers†††† 91††††††  †††††††††

392 Absent†††††† Monique Zweers†††† x†††††††† x

 ††††††††† 19.006.004††† Kleurgrasparkiet pallid grijsgroen†††††††  †††††††††  †††††††††

393†††† stel††††† Monique Zweers†††††††††††† 90††††††  †††††††††

394†††† stel††††† Monique Zweers†††††††††††† 90†††††† 180††††

395†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 91††††††  †††††††††

396†††† Absent††††††††† Monique Zweers†††††††††††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 19.006.023††† Kleurgrasparkiet pallid DD blauw†††††††  †††††††††  †††††††††

397†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 19.006.025††† Kleurgrasparkiet pallid violetblauw†††††  †††††††††  †††††††††

398†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 19.014.005††† Kleurgrasparkiet dom. bont blauw serie (incl. opaline en/of cinnamon)†††  †††††††††  †††††††††

399†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 19.020.004††† Kleurgrasparkiet opaline-pallid grijsgroen†††††  †††††††††  †††††††††

400†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 92††††††  ††††††††† Goud

 ††††††††† 19.020.006††† Kleurgrasparkiet opaline-pallid aqua†††  †††††††††  †††††††††

401†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 19.024.001††† Kleurgrasparkiet alle puntkuiven†††††††††  †††††††††  †††††††††

402†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 19.024.003††† Kleurgrasparkiet alle rozet kuiven†††††††  †††††††††  †††††††††

403†††† EK††††† Monique Zweers†††††††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 21301 Agapornis nigrigenis groen †††††††  †††††††††  †††††††††

404†††† EK jeugd†††††† Isabelle Kolen†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud Jeugd

405†††† EK jeugd†††††† Isabelle Kolen†††††††† 90††††††  †††††††††

406†††† EK jeugd†††††† Isabelle Kolen†††††††† 90††††††  †††††††††

407†††† EK jeugd†††††† Isabelle Kolen†††††††† 89††††††  †††††††††

408†††† EK jeugd†††††† Isabelle Kolen†††††††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 21401 Agapornis fischeri groen †  †††††††††  †††††††††

409†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† 89††††††  †††††††††

410†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† 92††††††  ††††††††† Kampioen gr 21

411†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† 90††††††  †††††††††

412†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† 90††††††  †††††††††

413†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† NG†††††  †††††††††

414†††† EK††††† Frits Ketelaars††††††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 22.011.001†† Citroenparkiet groen man  †††††††††  †††††††††

415†††† OK††††† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

 ††††††††† 22.011.007†† Aymaraparkiet groen ††††††  †††††††††  †††††††††

416†††† OK††††† Monique Zweers†††† 90††††††  †††††††††

417†††† OK††††† Monique Zweers†††† 91††††††  †††††††††

 ††††††††† 23.021.001†† Turquoisineparkiet groen man†††  †††††††††  †††††††††

418†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 89††††††  †††††††††

 ††††††††† 23.021.002†† Turquoisineparkiet groen pop††††  †††††††††  †††††††††

419†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 92††††††  †††††††††

420†††† stel†††† Jos van Kemenade†††††††††† 92†††††† 184†††† Kampioen stellen

421†††† EK††††† Jos van Kemenade†††††††††† 90††††††  †††††††††

 †††††††††  ††††††††† Duiven††††††††  †††††††††  †††††††††

 ††††††††† 34.002††††††††† Diamantduif bruin††  †††††††††  †††††††††

422†††† EK††††† Monique Zweers†††† 87††††††  †††††††††

 ††††††††† 34.003††††††††† Diamantduif witstuit†††††††††  †††††††††  †††††††††

423†††† EK††††† Monique Zweers†††† 87††††††  †††††††††

424†††† Absent††††††††† Monique Zweers†††† x†††††††† x††††††††

 ††††††††† 34.009.064†† Australische kuifduif wildkleur††††  †††††††††  †††††††††

425†††† stel†††† Stan Dielissen†††††††† 92††††††  †††††††††

426†††† stel†††† Stan Dielissen†††††††† 92†††††† 184†††† Kampioen stellen

427†††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 90††††††  †††††††††

428†††† EK††††† Stan Dielissen†††††††† 91††††††  ††††††††† Goud

††††††††††

 

5 beste vogels per inzender

 

 

 

 

 

totaal

1

Daan van Iersel

95

94

94

93

93

469

2

Jos van Kemenade

94

92

92

92

92

462

3

Gerrie van Asten

93

93

92

92

92

462

4

Hennie Raats

93

93

92

92

92

462

5

Thom van Wetten

93

92

92

92

91

460

6

Monique Zweers

93

92

91

91

91

458

7

Gerard Hageman

93

92

91

91

91

458

8

Andrew Webb

93

92

91

91

91

458

9

Ed de Moor

92

92

91

91

91

457

10

Stan Dielissen

92

92

91

91

91

457

11

Peter van Eeuwijk

92

92

92

91

90

457

12

Jan Menke

93

92

92

91

89

457

13

Sjaak Verbree

93

91

91

91

90

456

14

Ties Sanders

92

92

91

91

90

456

15

Loek van den Berg

92

91

91

90

89

453

16

Chris Boeren

92

91

90

90

90

453

17

Frans Caris

92

91

90

90

90

453

18

Frits Ketelaars

92

91

90

90

90

453

19

Dick Ammerdorffer

92

91

90

90

90

453

20

Henk van Esch

91

91

91

90

90

453

21

Jan van Wageningen

91

91

90

90

90

452

22

John Rulo

93

90

90

90

89

452

23

Frank Elders

90

90

90

90

90

450

24

Isabelle Kolen

91

90

90

90

89

450

25

Henk Verberne

91

91

90

90

88

450

26

Leo Damstra

91

90

90

89

89

449

27

Theo† van den Eijnde

91

90

90

89

89

449

28

Ad Sneijers

90

90

89

89

89

447

29

Mari van Esch

90

89

89

89

88

445

30

Sam Boeren

92

89

88

88

87

444

31

Guido Bouchťe

90

89

89

88

87

443

32

Marc Verrijt

89

89

89

88

88

443

33

Martin van den Bosch

90

89

88

88

87

442

34

Rudy Bouwdewijns

92

91

90

89

0

362

35

Ad Swinkels

91

91

90

90

0

362

36

Bart Dielissen

91

89

88

0

0

268

37

Tinie Gevers

91

90

0

0

0

181

38

Jo Kruis

86

0

0

0

0

86

39

Henk van Hout

0

0

0

0

0

0